2

Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε μαθητές με διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  με ή χωρίς αναπηρία. Στα πλαίσια της διδασκαλίας των παιδιών ακόμη και προσχολικής ηλικίας ενισχύουμε την βελτίωση των γνωστικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων τους για την  ολόπλευρη ενσωμάτωση των παιδιών στα κοινωνικά, σχολικά πλαίσια και την εξάλειψη της περιθωριοποίησης τους.

Οι παρεμβάσεις σχεδιάζονται μέσω της εφαρμογής εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένου υλικού και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε παιδιού. Η αλληλοαποδοχή, η συμμετοχή και η ισότιμη εξέλιξη  αποτελούν πρωταρχικό μας στόχο.

Στην Ειδική Αγωγή υπάγονται διαγνωσμένα  άτομα με:

  • Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας – ΔΕΠΥ
  • Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • Δυσκολίες λόγου και  ομιλίας
  • Νοητική υστέρηση
  • Συναισθηματικές διαταραχές
  • Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης, ακοής
  • Κινητικές αναπηρίες
  • Χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα
  • Πολλαπλές αναπηρίες
to top button