Στο LAF LAB έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα από έμπειρους επαγγελματίες με στόχο να προσεγγίζουμε με αγάπη και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Θεραπευτές, παιδιά αλλά και γονείς γινόμαστε ΕΝΑ με γνώμονα την εξέλιξη του παιδιού.

to top button