ΜΟΥΣΙΚΟ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Πρόκειται για ένα διακαλλιτεχνικό εργαστήρι εικαστικής έκφρασης το οποίο έχει στόχο την γνωριμία με τις ιστορίες και τον κόσμο της τέχνης. Μέσα από μία ομαδική δια-καλλιτεχνική διαδικασία τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ιστορία της τέχνης και με το έργο επιλεγμένων καλλιτεχνών, με βασικές εικαστικές έννοιες και μορφές,  χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά, μέσα και τεχνικές. […]