ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Μα γιατί πάντα η μητρική γλώσσα μας φαίνεται πιο εύκολη; Η μητρική γλώσσα των παιδιών είναι πιο εύκολη καθώς μαθαίνεται σε μια ηλικία που η μάθηση ακολουθεί μια πολύ διαφορετική διαδικασία. Μέσα από παιχνίδια, τραγούδια, σωματική δραστηριότητα και πολλή διασκέδαση τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα. Η δομή και η προφορά μιας ξένης γλώσσας γίνονται κατανοητά, χωρίς να μαθαίνουμε κανόνες, αλλά μέσα από το παιχνίδι. Αυτός θα είναι και ο δικός μας στόχος. Η βιωματικη μάθηση μέσα από τη διασκέδαση.
to top button