ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

Το εργαστήρι μουσικής προπαιδείας πρόκειται για ένα διακαλλιτεχνικό εργαστήρι μουσικής και κίνησης, το οποίο έχει σαν στόχο την ανάπτυξη των φυσικών μουσικών ικανοτήτων των παιδιών μέσα από μία ομαδική διακαλλιτεχνική διαδικασία. Οι ομαδικές δραστηριότητες αποβλέπουν στην κοινωνικοποίηση, στη δημιουργικότητα και στην αυτοπεποίθηση, επιχειρείται ο συνδυασμός νοητικών, συναισθηματικών και κινητικών λειτουργιών με στόχο την ισόρροπη ψυχική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών.
to top button